Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το μάθημα του UCMAS

Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το μάθημα του UCMAS για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Παρακαλώ να γίνουν έγκαιρα οι εγγραφές.