Έχουν αρχίσει οι εγγραφές για το UCMAS για τα παιδιά της Α τάξης δημοτικού.

Έχουν αρχίσει οι εγγραφές για το UCMAS για τα παιδιά της Α τάξης δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Παρακαλώ να γίνουν έγκαιρα οι εγγραφές.