Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών

Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Σχολική Xρονιά 2020-2021

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας