Αγγλικά

Φροντιστήρια - Αγγλικά - Λευκωσία, Κύπρος

Στο μάθημα των αγγλικών γίνονται δεκτά παιδιά από 5 χρονών και ακολουθούν το πρόγραμμα μέχρι την απόκτηση του IGCSE. Κάθε χρόνο διεξάγονται οι αναγνωρισμένες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας Cambridge για όλα τα επίπεδα (STARTERS – IGCSE).

Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον προφορικό λόγο έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα.

Ταυτόχρονα αναπτύσσουν τον γραπτό λόγο σωστά μέσα από το πρόγραμμα που ακολουθείται αλλά και από επιπλέον υλικό που τους παρέχεται για συγγραφή εκθέσεων.

Οι μαθητές διεξάγουν έρευνες, σύμφωνα με το θέμα του μαθήματος και τις παρουσιάζουν στην τάξη.

Επίπεδα

  • Pre-Junior
  • Junior
  • Starters
  • Movers
  • Flyers
  • KET
  • PET
  • FCE
  • IGCSE

Επίσης διδάσκονται IELTS για όσους χρειάζονται το συγκεκριμένο διπλώματα αγγλικών για εισδοχή σε πανεπιστήμια.

Παρέχεται βοήθεια στους μαθητές οι οποίοι έχουν το μάθημα των αγγλικών στο σχολείο.

Τα μαθήματα είναι ομαδικά καθώς και ατομικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Γίνονται μαθήματα σε ενήλικες προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Τα μαθήματα Αγγλικών ξεκινούν Σεπτέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2022 Ιδιωτικά Φροντιστήρια Κ. Ιωάννου Γεωργίου. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL