Ειδικά πακέτα

Φροντιστήρια - Ενήλικες - Λευκωσία
  1. Παγκύπριες Εξετάσεις – Φιλολογικά (Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία)
  2. Παγκύπριες Εξετάσεις – Μαθηματικά κατεύθυνσης, Φυσική κατεύθυνσης, Νέα Ελληνικά
  3. Παγκύπριες Εξετάσεις – Μαθηματικά κ.κ. , Νέα Ελληνικά
  4. ΣΤ’ Δημοτικού – Μετάβαση μαθητών ΣΤ’ Δημοτικού σε Γυμνάσιο (Μαθηματικά & Ελληνικά)
  5. ΣΤ’ Δημοτικού – Προετοιμασία για Ιδιωτικά Σχολεία (Μαθηματικά & Ελληνικά)
  6. Αγγλικά, UCMAS, Manners4Minors (ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο του παιδιού)
  7. Αγγλικά, UCMAS (ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο του παιδιού)
  8. Αγγλικά, Manners4Minors (ανάλογα με την τάξη και το επίπεδο του παιδιού)
  9. UCMAS, Manners4Minors

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2022 Ιδιωτικά Φροντιστήρια Κ. Ιωάννου Γεωργίου. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL