Ενήλικες

Φροντιστήρια - Ενήλικες - Λευκωσία

Παραδίδονται μαθήματα σε ενήλικες οι οποίοι χρειάζονται καθοδήγηση για εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:

  • Αγγλικών: IGCSE, IELTS,
  • Kυβερνητικές εξετάσεις

Παρέχονται ομαδικά, καθώς και εξατομικευμένα μαθήματα ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε ενήλικα.

© 2020 Ιδιωτικά Φροντιστήρια Κ. Ιωάννου Γεωργίου. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL