Έρανος για τον Νικόλα Θεολόγου

Έρανος για τον Νικόλα Θεολόγου, στο Ιδιωτικά Φροντιστήρια Κ. Ιωάννου Γεωργίου πωλούνται Ημερολόγια του 2020 αξίας 10 ευρώ, για την κάλυψη εξόδων θεραπείας όγκου εγκεφάλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.