Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
για μαθητές προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού

Τι είναι το Manners4Minors

Το Manners4Minors είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων για μαθητές προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού. Ξεκίνησε το 2007 και υλοποιείται σε πάνω από 50 κέντρα παγκοσμίως.

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να αισθάνονται την αγάπη και την αποδοχή και ότι η συμπεριφορά και οι τρόποι τους είναι αρεστοί από γονιούς, δασκάλους, φίλους, κλπ. Αυτό στηρίζεται στην ανάγκη του παιδιού να γίνει αποδεκτό. Με βάση την έννοια της αποδεκτικότητας, το Manners4Minors ωθεί τα παιδιά στο να δεχτούν τη σημασία της σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς και των καλών τρόπων, δημιουργώντας παιδιά τα οποία οι άλλοι θα θέλουν να συναναστρέφονται, να παίζουν και να είναι γύρω τους.

Στο Manners4Minors συζητούμε συναισθηματικά, κοινωνικά, προσωπικά και σχολικά θέματα. Καθορίζουμε ένα υγειές σύστημα αξιών του παιδιού. Το Manners4Minors μπορούν τα παιδιά να το παρακολουθήσουν είτε στην προσχολική ηλικία είτε στο Δημοτικό

Τι κερδίζει το παιδί σας παρακολουθώντας το Manners4Minors

Τα παιδιά στην εξέλιξη του προγράμματος μαθαίνουν να έχουν:

 • Καλοσύνη
 • Σεβασμό
 • Αυτοεκτίμηση
 • Συμπόνια
 • Ενσυναίσθηση
 • Ευγενείς τρόπους

Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να:

 • λαμβάνουν υπόψη τα άλλα άτομα γύρω τους
 • είναι πρόθυμοι έτσι ώστε οι γύρω τους να είναι ευχαριστημένοι
 • κάνουν έξυπνες και ώριμες επιλογές
 • να σκέφτονται πριν δράσουν
 • να αναπτύσσουν τη συνείδηση τους
 • να ακολουθούν κανόνες

Επίπεδα

 • Manners4Minors 1: Mr & Ms Awesome, Mr & Ms Wonderful
 • Manners4Minors 2: Mr & Ms Amazing, Mr & Ms Inspiring

Εξέταση

Δυο φορές τον χρόνο διεξάγεται μια μικρή εξέταση με ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογές (multiple choice). Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι τύπου pass/fail. Στους επιτυχόντες των εξετάσεων, εκδίδεται δίπλωμα για την κάθε ενότητα.

Κόστος

Το συνολικό κόστος των εξέτασεων είναι €85 και περιλαμβάνει τα βιβλία του μαθητή καθώς και μια βαλίτσα κατά την εγγραφή του. Το μηνιαίο κόστος των διδάκτρων είναι €45.

Τα μαθήματα Manners4Minors ξεκινούν Σεπτέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Manners4Minors Κύπρου.

Γονείς κάνετε τώρα την εγγραφή του παιδιού σας στο Manners4Minors.

© 2022 Ιδιωτικά Φροντιστήρια Κ. Ιωάννου Γεωργίου. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by ECONSTRUO DIGITAL