Δειγματικό Μάθημα UCMAS για παιδιά Α’ Δημοτικού 31 Ιανουαρίου 2020

Γονείς, μάθετε τα πάντα για το Πρωτοποριακό και Μοναδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εγκεφάλου UCMAS για παιδιά Δημοτικού στην Κύπρο. Μάθετε πώς οι μαθητές αναπτύσσουν μια εκπληκτική ταχύτητα μαθηματικών υπολογισμών και είναι σε θέση να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης και τετραγωνικής ρίζας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό τις δεξιότητες που θα το οδηγήσουν στην επιτυχία, παρακολουθώντας το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εγκεφάλου UCMAS!

Τα οφέλη της μεθόδου, μεταξύ άλλων:
• Ενδυνάμωση μνήμης
• Ενδυνάμωση ακουστικής ικανότητας
• Αύξηση της συγκέντρωσης
• Αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδί περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα
• Βελτίωση μαθηματικής αντίληψης και ικανότητας
• Αύξηση της αυτοπεποίθησης
• Βελτίωση επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείουΓια τα παιδιά Α’ Δημοτικού το UCMAS επίπεδο 1 Foundation ξεκινά την πρώτη βδομάδα Φεβρουαρίου 2020.

Παιδιά σε πιο μεγάλες τάξεις του Δημοτικού μπορούν να προκρατήσουν θέση για τον Σεπτέμβριο 2020

Για τη συμμετοχή σας στο Δειγματικό Μάθημα για το UCMAS, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ 22344439 ή 99541881 Κατερίνα Ιωάννου Γεωργίου

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για το UCMAS εδώ: www.ucmas.com.cy