Άρχισαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα UCMAS, για παιδάκια της Α’ τάξης Δημοτικού